To make this site simpler, we place small data files on your computer known as cookies. Most of our cookies are strictly necessary in order for the website to function correctly and these cookies do not store any of your personal data.

We also allow you to choose whether to allow Google Analytics cookies or not. Google Analytics cookies improve our understanding of how you use the website so we can make sure it meets your needs. If you should choose to accept the Google Analytics cookie, we will still anonymise all data collected.

Click here to find out more on the SFO's privacy policy and use of cookies.

Analytics Cookies

Luis Michael Training Ltd

Ar 5 Chwefror 2018, cafwyd Keith Williams, Paul Sugrue a’r cyn chwaraewr pêl-droed rhyngwladol i Gymru, Mark Aizlewood, yn euog o dwyll mewn cynllun prentisiaeth £5m a oedd yn targedu colegau, elusennau, clybiau pêl-droed a chymdeithasau chwaraeon.

Yn ogystal, cafwyd Jack Harper yn euog o 2 gyhuddiad yn gysylltiedig â thwyllo un coleg penodol.

Mae’r collfarnau’n dilyn pledion euog gan Christopher Martin a Steven Gooding cyn cychwyn yr achos y llynedd. Mae rhagor o wybodaeth ar y collfarnau ar gael isod.

Ar 26 Chwefror 2018, cafwyd Keith Williams, Paul Sugrue a Mark Aizlewood eu dedfrydu i gyfanswm o 25 mlynedd a 5 mis o garchar yn Llys y Goron Southwark am eu rhan mewn cynllun prentisiaeth £5m twyllodrus a oedd yn targedu colegau, elusennau, clybiau pêl-droed a chymdeithasau chwaraeon. Dedfrydwyd Jack Harper yn sgil achos o dwyll a dargedodd un coleg penodol. Yn ogystal, dedfrydwyd Christopher Martin a Steven Gooding wedi iddynt bledio’n euog cyn cychwyn yr achos y llynedd. Mae manylion llawn y dedfrydu ar gael isod.

Canolbwyntiodd yr achos ar gyfnod o 16 mis pan gafodd Luis Michael Training tua £5m o arian cyhoeddus drwy honni’n ffug eu bod wedi darparu hyfforddiant prentisiaeth i bobl ifanc.

Canlyniad yr achos troseddol

Ar 5 Chwefror 2018, cafwyd Mark Aizlewood yn euog o gynllwynio i dwyllo drwy ymhoniad anwir, yn gysylltiedig ag adran 1(1) o Ddeddf Cyfraith Droseddol 1977 ond yn ddieuog o’r un cyhuddiad yn gysylltiedig â ffugio cyfrifon ariannol.

Cafwyd Keith Anthony Williams yn euog ar ddau achos o gynllwynio i dwyllo drwy ymhoniad anwir, yn unol ag adran 1(1) o Ddeddf Cyfraith Droseddol 1977.

Cafwyd Paul Anthony Sugrue yn euog ar ddau achos o gynllwynio i dwyllo drwy ymhoniad anwir, yn unol ag adran 1(1) o Ddeddf Cyfraith Droseddol 1977.

Cafwyd Jack William Harper yn:

  • Ddieuog o un achos o gynllwynio i dwyllo drwy ymhoniad anwir, yn groes i adran 1(1) o Ddeddf Cyfraith Droseddol 1977.
  • Yn euog o un achos o dwyll, yn groes i adran 1 o Ddeddf Dwyll 2006
  • Yn euog o ddefnyddio offeryn ffug, yn groes i adran 3 o Ddeddf Ffugiadau a Drwgfathu 1981.

Ar 31 Mawrth 2017, plediodd Steven Gooding yn euog o un achos o gynllwynio i dwyllo drwy ymhoniad anwir, yn groes i adran 1(1) o Ddeddf Cyfraith Droseddol 1977.

Ar 5 Medi 2017, plediodd Christopher Martin yn euog o un achos o gynllwynio i dwyllo drwy ymhoniad anwir, yn groes i adran 1(1) o Ddeddf Cyfraith Droseddol 1977.

Dedfrydu

Dedfrydwyd Mark Aizlewood i chwe blynedd.

Dedfrydwyd Christopher Martin i ddwy flynedd a thri mis a phum mlynedd a thri mis o garchar i’w treulio’n gyfredol.

Dedfrydwyd Keith Williams i dair a saith mlynedd o garchar, i’w treulio’n gyfredol.

Dedfrydwyd Keith Williams i dair a saith mlynedd o garchar, i’w treulio’n gyfredol.

Dedfrydwyd Steven Gooding i 20 mis o garchar.

Dedfrydwyd Jack Harper i ddau gyfnod o 18 mis o garchar i’w treulio’n gyfredol.

Datgymhwyso cyfarwyddwyr

Datgymhwyswyd Jack Harper a Steven Gooding rhag bod yn gyfarwyddwyr am saith mlynedd yr un.

Confiscation

At a confiscation hearing at Southwark Crown Court on 23 November 2018 HHJ Tomlinson ordered the following.

  • Mark Aizlewood to pay a confiscation order of £57,086.67. He was given until 21 December 2018 to satisfy the order or face 12 months imprisonment as a default sentence.
  • Christopher Martin to pay a confiscation order of £15,702.30. He was given until 18 January 2019 to satisfy the order or face 6 months imprisonment as a default sentence.
  • Keith Williams £1 nominal confiscation order, payable forthwith with one day imprisonment in default.

The full amount of confiscation ordered from Mr Aizlewood and Mr Martin is to be paid as compensation to the colleges that were defrauded.

A further hearing for Paul Sugrue and Steven Gooding is scheduled to take place on 18 January 2019 in Southwark Crown Court.

Tudalen wedi ei chyhoeddi ar 12 Tach 2014 | Tudalen wedi ei haddasu ar 15 Awst 2018