To make this site simpler, we place small data files on your computer known as cookies. Most of our cookies are strictly necessary in order for the website to function correctly and these cookies do not store any of your personal data.

We also allow you to choose whether to allow Google Analytics cookies or not. Google Analytics cookies improve our understanding of how you use the website so we can make sure it meets your needs. If you should choose to accept the Google Analytics cookie, we will still anonymise all data collected.

Click here to find out more on the SFO's privacy policy and use of cookies.

Off
On
Save and Close
Analytics Cookies

Cyhuddo chwech yn dilyn ymchwiliad i gynllun prentisiaeth

4 Mai, 2016 | Eitemau newyddion

Ymddangosodd chwe unigolyn gerbron Llys Ynadon Westminster heddiw, wedi eu cyhuddo mewn cysylltiad ag ymchwiliad gan y Swyddfa Twyll Difrifol i weithgareddau Luis Michael Training Ltd, cwmni yn ymhonni i fod yn darparu pobl ifanc â chynlluniau prentisiaeth seiliedig ar bêl-droed.

Mark Aizlewood [56, o Aberdâr, Cymru], Christopher Paul Martin [51, o Newbury, Lloegr], Keith Anthony Williams [43, o Ynys Môn, Cymru], Paul Anthony Sugrue [55, o Gaerdydd, Cymru], Steven Paul Gooding [52, o Bridgwater, Lloegr] a Jack William Harper [29, o Southport, Lloegr] gyda throseddau yn amrywio o gynllwynio i gyflawni twyll trwy ymhoniad anwir, i dwyll a defnyddio offeryn ffug.

Honnir bod Luis Michael Training Ltd wedi hawlio nifer o daliadau gan sawl coleg Addysg Bellach ar gyfer gwasanaethau hyfforddiant ac addysg na wnaethant eu darparu, mewn gwirionedd.

Mark Aizlewood, Paul Anthony Sugrue, Christopher Paul Martin a Keith Anthony Williams yn gyfarwyddwyr a rhanddeiliaid yn Luis Michael Training Ltd. Dywedir bod Steven Paul Gooding a Jack William Harper wedi eu cyflogi i recriwtio dysgwyr ar gyfer y cwmni hwn.

Honnir i Jack William Harper gyflawni ymgais ar wahân ond cysylltiedig i dwyllo coleg Addysg Bellach, dan yr enw FootballQualifications.com.

Digwyddodd yr ymddygiad honedig rhwng 2009 a 2011.

Bydd y chwe diffynnydd yn ymddangos nesaf yn Southwark Crown Court ar 1/06/2016.

Nodiadau i Olygyddion:

  1. Mae Luis Michael Training Ltd a FootballQualifications.com wedi rhoi’r gorau i weithredu.
  2. Derbyniwyd yr achos i’w ymchwilio yn Medi 2011 wedi atgyfeiriad gan Heddlu Gwent. Am ragor o wybodaeth ar agor yr ymchwiliad, cliciwch yma.
  3. Cynrychiolir y Swyddfa Twyll Difrifol gan Alexandra Healy QC a Timothy Godfrey.
  4. Mae’r union gyhuddiadau fel a ganlyn:

Cyhuddiad

Troseddau

Unigolion

1

Cynllwyn i gyflawni twyll trwy ymhoniad anwir, yn groes i adran 1(1) y Ddeddf Cyfraith Trosedd 1977.

Mark Aizlewood, Christopher Paul Martin, Keith Anthony Williams a Paul Anthony Sugrue

2

Cynllwyn i gyflawni twyll trwy ymhoniad anwir, yn Groes i adran 1(1) y Ddeddf Cyfraith Trosedd 1977

Mark Aizlewood, Christopher Paul Martin, Keith Anthony Williams and Paul Anthony Sugrue, Steven Paul Gooding a Jack William Harper

3

Twyll, yn groes i adran 1 y Ddeddf Twyll 2006.

 

Jack William Harper

4

Defnyddio offeryn ffug, yn groes i adran 3 y Ddeddf Twyll Ffugio 1981.

 

Jack William Harper