Rydym yn defnyddio cwcis ar ein gwefan. Trwy barhau i bori ar ein gwefan, rydych yn cytuno i ni ddefnyddio cwcis. Mwy o wybodaeth am gwcis Cuddio

Cyhuddo chwech yn dilyn ymchwiliad i gynllun prentisiaeth

4 Mai, 2016 | Eitemau newyddion

Ymddangosodd chwe unigolyn gerbron Llys Ynadon Westminster heddiw, wedi eu cyhuddo mewn cysylltiad ag ymchwiliad gan y Swyddfa Twyll Difrifol i weithgareddau Luis Michael Training Ltd, cwmni yn ymhonni i fod yn darparu pobl ifanc â chynlluniau prentisiaeth seiliedig ar bêl-droed.

Mark Aizlewood [56, o Aberdâr, Cymru], Christopher Paul Martin [51, o Newbury, Lloegr], Keith Anthony Williams [43, o Ynys Môn, Cymru], Paul Anthony Sugrue [55, o Gaerdydd, Cymru], Steven Paul Gooding [52, o Bridgwater, Lloegr] a Jack William Harper [29, o Southport, Lloegr] gyda throseddau yn amrywio o gynllwynio i gyflawni twyll trwy ymhoniad anwir, i dwyll a defnyddio offeryn ffug.

Honnir bod Luis Michael Training Ltd wedi hawlio nifer o daliadau gan sawl coleg Addysg Bellach ar gyfer gwasanaethau hyfforddiant ac addysg na wnaethant eu darparu, mewn gwirionedd.

Mark Aizlewood, Paul Anthony Sugrue, Christopher Paul Martin a Keith Anthony Williams yn gyfarwyddwyr a rhanddeiliaid yn Luis Michael Training Ltd. Dywedir bod Steven Paul Gooding a Jack William Harper wedi eu cyflogi i recriwtio dysgwyr ar gyfer y cwmni hwn.

Honnir i Jack William Harper gyflawni ymgais ar wahân ond cysylltiedig i dwyllo coleg Addysg Bellach, dan yr enw FootballQualifications.com.

Digwyddodd yr ymddygiad honedig rhwng 2009 a 2011.

Bydd y chwe diffynnydd yn ymddangos nesaf yn Southwark Crown Court ar 1/06/2016.

Nodiadau i Olygyddion:

  1. Mae Luis Michael Training Ltd a FootballQualifications.com wedi rhoi’r gorau i weithredu.
  2. Derbyniwyd yr achos i’w ymchwilio yn Medi 2011 wedi atgyfeiriad gan Heddlu Gwent. Am ragor o wybodaeth ar agor yr ymchwiliad, cliciwch yma.
  3. Cynrychiolir y Swyddfa Twyll Difrifol gan Alexandra Healy QC a Timothy Godfrey.
  4. Mae’r union gyhuddiadau fel a ganlyn:

Cyhuddiad

Troseddau

Unigolion

1

Cynllwyn i gyflawni twyll trwy ymhoniad anwir, yn groes i adran 1(1) y Ddeddf Cyfraith Trosedd 1977.

Mark Aizlewood, Christopher Paul Martin, Keith Anthony Williams a Paul Anthony Sugrue

2

Cynllwyn i gyflawni twyll trwy ymhoniad anwir, yn Groes i adran 1(1) y Ddeddf Cyfraith Trosedd 1977

Mark Aizlewood, Christopher Paul Martin, Keith Anthony Williams and Paul Anthony Sugrue, Steven Paul Gooding a Jack William Harper

3

Twyll, yn groes i adran 1 y Ddeddf Twyll 2006.

 

Jack William Harper

4

Defnyddio offeryn ffug, yn groes i adran 3 y Ddeddf Twyll Ffugio 1981.

 

Jack William Harper