Rydym yn defnyddio cwcis ar ein gwefan. Trwy barhau i bori ar ein gwefan, rydych yn cytuno i ni ddefnyddio cwcis. Mwy o wybodaeth am gwcis Cuddio

Adrodd twyll, llwgrwobrwyad neu lygru difrifol

Mae yna lawer o asiantaethau gorfodi’r gyfraith ac awdurdodau cyhoeddus eraill sydd ynghlwm â cheisio trechu troseddu difrifol. Dymunwn sicrhau bod eich adroddiad yn cael ei dderbyn gan yr awdurdod mwyaf addas i ddelio â’ch gwybodaeth.

Pa un sydd yn eich disgrifio chi orau:*

 I want to report an instance of fraud or financially motivated internet crime (such as on-line scams, consumer fraud or identity fraud)

 I want to provide information about a case of serious fraud, bribery or corruption (for example as a whistleblower, or on behalf of a company making a self report)

 I have information about another type of criminal activity, such as tax evasion, benefit fraud, illegal immigration, or drug-related offences