Rydym yn defnyddio cwcis ar ein gwefan. Trwy barhau i bori ar ein gwefan, rydych yn cytuno i ni ddefnyddio cwcis. Mwy o wybodaeth am gwcis Cuddio

Cysylltu â ni

Adrodd am dwyll difrifol, llwgrwobrwyo a llygredigaeth


Llunio adroddiad gan ddefnyddio ein ffurflen adrodd ddiogel.

Ymholiadau Cyhoeddus

E-bost: Public.enquiries@sfo.gsi.gov.uk
Ffôn: +44 (0)20 7239 7272 (switchboard)
Ffacs: +44 (0)20 7084 4700

Ymholiadau gan y cyfryngau

E-bost: press.office@sfo.gsi.gov.uk
Ffôn: +44 (0)20 7239 7000/7004/7316
Tu allan i oriau: +44 (0) 7557 009 842

Ceisiadau rhyddid gwybodaeth

E-bost: Information.Officer@sfo.gsi.gov.uk

Ymholiadau i’r Cwnsler

E-bost: counsel.enquiries@sfo.gsi.gov.uk

Map

Cyfeiriad: Serious Fraud Office, 2-4 Cockspur Street, London SW1Y 5BS
Cyfnewid Dogfennau: 161370 Piccadilly 6
Rydym yn ymddiheuro na allwn dderbyn pobl sy’n galw heibio na derbyn unrhyw beth a anfonir heb fod hynny wedi’i drefnu.
Dim ond drwy drefniant y gellir cynnal cyfarfodydd a chyfweliadau.
 

Swyddi yn yr SFO

Caiff swyddi yn yr SFO eu hysbysebu ar wefan swyddi’r gwasanaeth sifil. Gallwch gofrestru i gael eich hysbysu pan fo cyfleoedd addas yn cael eu postio.

Gellir cael gwybodaeth am weithio i’r SFO yn adran “amdanom ni” y wefan hon.
 

Cwynion

Os ydych yn dymuno gwneud cwyn, defnyddiwch y cyfeiriad ymholiadau cyffredinol uchod. Gallwch hefyd ddarllen ein polisi cwynion.