To make this site simpler, we place small data files on your computer known as cookies. Most of our cookies are strictly necessary in order for the website to function correctly and these cookies do not store any of your personal data.

We also allow you to choose whether to allow Google Analytics cookies or not. Google Analytics cookies improve our understanding of how you use the website so we can make sure it meets your needs. If you should choose to accept the Google Analytics cookie, we will still anonymise all data collected.

Click here to find out more on the SFO's privacy policy and use of cookies.

Off
On
Save and Close
Analytics Cookies

Richard Kingston yn cael ei ddyfarnu’n euog a’i ddedfrydu am ddinistrio tystiolaeth o lwgrwobrwyo a llygredd

21 Rhagfyr, 2016 | Eitemau newyddion

Cafwyd unigolyn oedd wedi ei gyhuddo yng nghyswllt ymchwiliad i lwgrwobrwyo a llygredd gan yr SFO, sy’n parhau, yn euog gan reithgor heddiw am ddwy drosedd o ddinistrio tystiolaeth, yn groes i adran 2(16) Deddf Cyfiawnder Troseddol 1987.

Collfarnwyd Richard Kingston, 54, o Dde Cymru am guddio dwy ffôn symudol, eu dinistrio neu eu gwaredu mewn modd arall, gan wybod neu amau bod y data ar y ffonau hynny yn berthnasol i ymholiadau’r SFO.

Fe’i dedfrydwyd yr un diwrnod i 12 mis o garchar ar y ddau gyfrif, i gyd-redeg.

Arestiwyd Mr Kingston am y tro cyntaf yn Rhagfyr 2014 yng nghyswllt ymchwiliad gan yr SFO i lwgrwobrwyon tybiedig a dalwyd gan y cwmni Sweett Group PLC, cwmni adeiladu a gwasanaethau proffesiynol, yr oedd wedi gweithio iddynt yn y gorffennol fel Rheolwr Gyfarwyddwr yn y Dwyrain Canol.

Arestiwyd Mr Kingston eto ym Mehefin 2015 yng nghyswllt ymchwiliad arall gan yr SFO sydd hefyd yn parhau.

Dywedodd Tom Payne, oedd yn cynrychioli’r SFO yn y llys, wrth y rheithgor, er gwaethaf gwybod am ymchwiliad yr SFO, bod Mr Kingston wedi dinistrio ffonau symudol yn cynnwys negeseuon e-bost, testun a Whatsapp oedd yn berthnasol i ymchwiliad yr SFO.

Dywedodd y Cwnsel Cyffredinol Alun Milford: “Cymerodd Richard Kingston gamau gweithredol i rwystro ein hymchwiliadau i’w ran, a rhan pobl eraill, mewn talu llwgrwobrwyon tybiedig. Ni fyddwn yn oedi cyn erlyn y rhai all fynd ati yn yr un modd i amharu ar ein hymchwiliadau.”

Nodyn i Olygyddion:

  1. Cyhoeddwyd y cyhuddiadau yn erbyn Richard Kingston yn Hydref 2015.
  2. Dedfrydwyd Sweett Group PLC yn Chwefror eleni am droseddau dan Ddeddf Llwgrwobrwyo a’u gorchymyn i dalu £2.25 miliwn yn dilyn ple euog yn Rhagfyr 2015. Am ragor o wybodaeth am yr achos hwn gweler y datganiad i’r wasg yma.
  3. Hoffai’r SFO ddiolch yn arbennig i Heddlu De Cymru a’r Heddlu Metropolitan am eu cymorth gyda’r ymchwiliad.