To make this site simpler, we place small data files on your computer known as cookies. Most of our cookies are strictly necessary in order for the website to function correctly and these cookies do not store any of your personal data.

We also allow you to choose whether to allow Google Analytics cookies or not. Google Analytics cookies improve our understanding of how you use the website so we can make sure it meets your needs. If you should choose to accept the Google Analytics cookie, we will still anonymise all data collected.

Click here to find out more on the SFO's privacy policy and use of cookies.

Off
On
Save and Close
Analytics Cookies

Unigolyn yn cael ei gyhuddo o ddinistrio tystiolaeth

9 Tachwedd, 2015 | Eitemau newyddion

Ymddangosodd unigolyn a gyhuddwyd yng nghyswllt ymchwiliad i lwgrwobrwyo a llygredd gan yr SFO, sy’n parhau, yn Llys y Goron Southwark heddiw.

Cyhuddwyd Richard Kingston, 53, o Dde Cymru, o ddwy drosedd o guddio, dinistrio neu waredu dogfennau mewn modd arall, gan wybod neu amau eu bod yn berthnasol i ymchwiliad gan yr SFO, yn groes i Adran 2(16) Deddf Cyfiawnder Troseddol 1987.

Trefnwyd y gwrandawiad nesaf, gwrandawiad rhoi Ple a Rheoli Achos, ar gyfer 1 Chwefror 2016 yn Llys y Goron Southwark. Trefnwyd i achos llys gychwyn ar 12 Rhagfyr 2016.

Nodyn i olygyddion:

  1. Ymddangosodd Mr Kingston ger bron llys Ynadon Westminster ar 26 Hydref 2015. Nid yw’r cyhuddiadau hyn yn ymwneud â’r ymchwiliad i Sweett Group plc yr SFO sy’n parhau.  Mae’r cyhuddiadau yn deillio o ymchwiliad i lygredd honedig yn ymwneud â phrosiectau adeiladu yn Irac.  Gan fod yr achos hwnnw yn awr ar y gweill, mae’r rheol atebolrwydd caeth yn Neddf Dirmyg Llys 1981 yn berthnasol yn awr.