We aim to make this site as accessible as possible and therefore have provided the settings below to use if you are finding it difficult to view this website. See the SFO Accessibility Statement for more information.

Where it is appropriate to provide a Welsh translation, you can switch to Cymraeg. See the Welsh Language Commissioner website for more information.

Use the settings button in the bottom right corner of the page to access these settings again.

We would like to use Analytics Cookies on our website. 

Turn these on below if you are happy with us collecting information on how our site is used, in order for us to improve the overall experience of our website. 

All other cookies are necessary and therefore by continuing to browse this website, you are agreeing to the usage of these cookies.

 See the SFO Privacy Policy for more information. 

Analytics Cookies

Unigolyn yn cael ei gyhuddo o ddinistrio tystiolaeth

9 Tachwedd, 2015 | Eitemau newyddion

Ymddangosodd unigolyn a gyhuddwyd yng nghyswllt ymchwiliad i lwgrwobrwyo a llygredd gan yr SFO, sy’n parhau, yn Llys y Goron Southwark heddiw.

Cyhuddwyd Richard Kingston, 53, o Dde Cymru, o ddwy drosedd o guddio, dinistrio neu waredu dogfennau mewn modd arall, gan wybod neu amau eu bod yn berthnasol i ymchwiliad gan yr SFO, yn groes i Adran 2(16) Deddf Cyfiawnder Troseddol 1987.

Trefnwyd y gwrandawiad nesaf, gwrandawiad rhoi Ple a Rheoli Achos, ar gyfer 1 Chwefror 2016 yn Llys y Goron Southwark. Trefnwyd i achos llys gychwyn ar 12 Rhagfyr 2016.

Nodyn i olygyddion:

  1. Ymddangosodd Mr Kingston ger bron llys Ynadon Westminster ar 26 Hydref 2015. Nid yw’r cyhuddiadau hyn yn ymwneud â’r ymchwiliad i Sweett Group plc yr SFO sy’n parhau.  Mae’r cyhuddiadau yn deillio o ymchwiliad i lygredd honedig yn ymwneud â phrosiectau adeiladu yn Irac.  Gan fod yr achos hwnnw yn awr ar y gweill, mae’r rheol atebolrwydd caeth yn Neddf Dirmyg Llys 1981 yn berthnasol yn awr.