We aim to make this site as accessible as possible and therefore have provided the settings below to use if you are finding it difficult to view this website. See the SFO Accessibility Statement for more information.

Where it is appropriate to provide a Welsh translation, you can switch to Cymraeg. See the Welsh Language Commissioner website for more information.

Use the settings button in the bottom right corner of the page to access these settings again.

We would like to use Analytics Cookies on our website. 

Turn these on below if you are happy with us collecting information on how our site is used, in order for us to improve the overall experience of our website. 

All other cookies are necessary and therefore by continuing to browse this website, you are agreeing to the usage of these cookies.

 See the SFO Privacy Policy for more information. 

Analytics Cookies

Dyfarniad yr Uchel Lys yn achos R v Evans ac eraill

14 Tachwedd, 2014 | Eitemau newyddion

Heddiw mae’r uchel Lys wedi gwrthod cais gan y Swyddfa Twyll Difrifol am Fil Ditiad Gwirfoddol yn achos R v Evans, Whiteley, Bodman, Davies, Walters a Humphreys. Rydym yn derbyn dyfarniad y llys, sydd nawr yn dod â’r erlyniad i ben.

Nodiadau i olygyddion:

  1. Bu i’r SFO ddwyn cyhuddiadau ym mis Ionawr 2013 yn erbyn chwech o bobl, yn cynnwys dau gyn Gyfarwyddwr Celtic Energy Ltd. Honnodd yr SFO eu bod wedi cynllwynio i dwyllo tri awdurdod lleol yng Nghymru â’r Awdurdod Glo.
  2. Bu i’r Barnwr Hickinbottom wrthod yr achos ym mis Chwefror 2014 yn dilyn ceisiadau llwyddiannus gan y diffynyddion, oedd yn dadlau nad oes gan yr Awdurdodau Cyhoeddus na’r Awdurdod Glo ddyletswyddau, hawliau na rhwymedigaethau sy’n debygol o gael eu niweidio gan y cynllun a weithredwyd gan y diffynyddion.
  3. Nid oes darpariaeth yn y gyfraith sy’n cynnwys hawl apelio i’r Goron. Yr unig weithdrefn sydd ar gael i’r Goron yw ‘bil ditiad gwirfoddol’. Mae hon yn weithdrefn eithriadol y gall y Goron ei ddefnyddio i wneud cais i’r Uchel Lys am fil ditiad gwirfoddol. Os bydd yr Uchel Lys yn caniatáu’r cais, bydd y Goron yn gallu ailgychwyn yr achos troseddol yn erbyn y partïon, er gwaethaf dyfarniad blaenorol Llys y Goron.
  4. Roedd yr SFO yn ystyried ei bod yn briodol ceisio bil ditiad gwirfoddol yn yr achos hwn.