To make this site simpler, we place small data files on your computer known as cookies. Most of our cookies are strictly necessary in order for the website to function correctly and these cookies do not store any of your personal data.

We also allow you to choose whether to allow Google Analytics cookies or not. Google Analytics cookies improve our understanding of how you use the website so we can make sure it meets your needs. If you should choose to accept the Google Analytics cookie, we will still anonymise all data collected.

Click here to find out more on the SFO's privacy policy and use of cookies.

Analytics Cookies

Dyfarniad yr Uchel Lys yn achos R v Evans ac eraill

14 Tachwedd, 2014 | Eitemau newyddion

Heddiw mae’r uchel Lys wedi gwrthod cais gan y Swyddfa Twyll Difrifol am Fil Ditiad Gwirfoddol yn achos R v Evans, Whiteley, Bodman, Davies, Walters a Humphreys. Rydym yn derbyn dyfarniad y llys, sydd nawr yn dod â’r erlyniad i ben.

Nodiadau i olygyddion:

  1. Bu i’r SFO ddwyn cyhuddiadau ym mis Ionawr 2013 yn erbyn chwech o bobl, yn cynnwys dau gyn Gyfarwyddwr Celtic Energy Ltd. Honnodd yr SFO eu bod wedi cynllwynio i dwyllo tri awdurdod lleol yng Nghymru â’r Awdurdod Glo.
  2. Bu i’r Barnwr Hickinbottom wrthod yr achos ym mis Chwefror 2014 yn dilyn ceisiadau llwyddiannus gan y diffynyddion, oedd yn dadlau nad oes gan yr Awdurdodau Cyhoeddus na’r Awdurdod Glo ddyletswyddau, hawliau na rhwymedigaethau sy’n debygol o gael eu niweidio gan y cynllun a weithredwyd gan y diffynyddion.
  3. Nid oes darpariaeth yn y gyfraith sy’n cynnwys hawl apelio i’r Goron. Yr unig weithdrefn sydd ar gael i’r Goron yw ‘bil ditiad gwirfoddol’. Mae hon yn weithdrefn eithriadol y gall y Goron ei ddefnyddio i wneud cais i’r Uchel Lys am fil ditiad gwirfoddol. Os bydd yr Uchel Lys yn caniatáu’r cais, bydd y Goron yn gallu ailgychwyn yr achos troseddol yn erbyn y partïon, er gwaethaf dyfarniad blaenorol Llys y Goron.
  4. Roedd yr SFO yn ystyried ei bod yn briodol ceisio bil ditiad gwirfoddol yn yr achos hwn.