To make this site simpler, we place small data files on your computer known as cookies. Most of our cookies are strictly necessary in order for the website to function correctly and these cookies do not store any of your personal data.

We also allow you to choose whether to allow Google Analytics cookies or not. Google Analytics cookies improve our understanding of how you use the website so we can make sure it meets your needs. If you should choose to accept the Google Analytics cookie, we will still anonymise all data collected.

Click here to find out more on the SFO's privacy policy and use of cookies.

Off
On
Save and Close
Analytics Cookies

SFO yn gwneud cais am fil gwirfoddol o dditiad

19 Mehefin, 2014 | Case Updates

Ar 24 Ionawr 2013, cyhuddodd y SFO Eric Evans, Alan Whiteley, Frances Bodman, Richard Walters, Leighton Humphreys a Stephen Davies QC o gynllwynio i dwyllo mewn perthynas â gwerthiant pedwar safle mwyngloddio agored yn Ne Cymru.

Yn dilyn ceisiadau gan bump o’r diffynyddion, gwrthododd Meistr Ustus Hickinbottom y cyhuddiad o gynllwynio i dwyllo ar 18 Chwefror 2014.

Yn dilyn ystyried y dyfarniad yn ofalus, cyflwynodd y SFO gais i’r Uchel Lys am fil gwirfoddol o dditiad ar 28 Ebrill 2014. Mae cais am fil gwirfoddol o dditiad yn weithdrefn anarferol sydd, os ceir caniatâd yr Uchel Lys, yn galluogi’r SFO i ailgyflwyno achosion troseddol yn erbyn yr unigolion, er gwaethaf dyfarniad blaenorol Llys y Goron.

Mae barnwr bellach wedi ei benodi i wrando ar y cais maes o law.

Am ragor o wybodaeth ar yr achos ewch yma.