To make this site simpler, we place small data files on your computer known as cookies. Most of our cookies are strictly necessary in order for the website to function correctly and these cookies do not store any of your personal data.

We also allow you to choose whether to allow Google Analytics cookies or not. Google Analytics cookies improve our understanding of how you use the website so we can make sure it meets your needs. If you should choose to accept the Google Analytics cookie, we will still anonymise all data collected.

Click here to find out more on the SFO's privacy policy and use of cookies.

Off
On
Save and Close
Analytics Cookies

Erlyn twyll pyllau glo De Cymru: Chwech yn y llys

30 Ionawr, 2013 | Eitemau newyddion

Heddiw, mynychodd chwe pherson Lys Ynadon Westminster ar gyfer eu gwrandawiad cyntaf, wedi eu cyhuddo o gynllwynio i dwyllo mewn perthynas â gwerthu pedwar safle glo brig yn Ne Cymru.

Cyhuddwyd pump yng ngorsaf heddlu Bae Caerdydd ar 24 Ionawr. (Cyhoeddwyd hyn gan yr SFO ar y dyddiad hwnnw). Y pum person yw:

  • Eric Evans (67 oed) o’r Fenni, Sir Fynwy
  • Alan Whiteley (48 oed) o Ben-y-bont ar Ogwr, Morgannwg Ganoln
  • Frances Bodman (30 oed) o Ben-y-bont ar Ogwr, Morgannwg Ganol
  • Richard Walters (32 oed) o Ben-y-bont ar Ogwr, Morgannwg Ganol
  • Leighton Humphreys (38 oed) o Gaerdydd, De Morgannwg

 
Gofynnwyd i chweched person ymddangos yn y llys heddiw er mwyn ei gyhuddo. Sef:

  • Stephen Davies QC (52 oed) o Fryste

Bydd yr achos yn cael ei drosglwyddo i Lys y Goron Southwark dros dro ar 5 Ebrill 2013.

Honnir bod y diffynyddion wedi cynllwynio i dwyllo Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell Nedd Port Talbot, Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Cyngor Sir Powys a’r Awdurdod Glo drwy effeithio’n fwriadol ar eu gallu i orfodi rhwymedigaethau yn effeithiol i adfer safleoedd glo brig fel cefn gwlad agored a/neu ar gyfer ddefnydd amaethyddol. Gweithredwyd y safleoedd gan Celtic Energy Limited o Gaerffili.

Nodiadau i olygyddion:

  1. 1. Cyhoeddwyd datganiad i’r wasg blaenorol mewn perthynas â’r achos ar 24 Ionawr 2013.