To make this site simpler, we place small data files on your computer known as cookies. Most of our cookies are strictly necessary in order for the website to function correctly and these cookies do not store any of your personal data.

We also allow you to choose whether to allow Google Analytics cookies or not. Google Analytics cookies improve our understanding of how you use the website so we can make sure it meets your needs. If you should choose to accept the Google Analytics cookie, we will still anonymise all data collected.

Click here to find out more on the SFO's privacy policy and use of cookies.

Off
On
Save and Close
Analytics Cookies

Cyhuddo pum person yn achos twyll safleoedd cloddio yn Ne Cymru

24 Ionawr, 2013 | Eitemau newyddion

Heddiw, cyhuddwyd pum person o gynllwynio i dwyllo mewn perthynas â gwerthu pedwar safle glo brig yn Ne Cymru. Y diffynyddion yw:

  • Eric Evans (67 oed) o’r Fenni, Sir Fynwy
  • Alan Whiteley (oed) o Ben-y-bont ar Ogwr, Morgannwg Ganol
  • Frances Bodman (30 oed) o Ben-y-bont ar Ogwr, Morgannwg Ganol
  • Richard Walters (32 oed) o Ben-y-bont ar Ogwr, Morgannwg Ganol
  • Leighton Humphreys (38 oed) o Gaerdydd, De Morgannwg

Bydd y diffynyddion yn ymddangos yn Llys Ynadon Westminster ar ddydd Mercher 30 Ionawr.

Bu iddynt gael eu cyhuddo yng Ngorsaf Heddlu Bae Caerdydd o gynllwynio i dwyllo Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell Nedd Port Talbot, Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Cyngor Sir Powys a’r Awdurdod Glo drwy effeithio’n fwriadol ar eu gallu i orfodi rhwymedigaethau yn effeithiol i adfer safleoedd glo brig fel cefn gwlad agored a/neu ar gyfer ddefnydd amaethyddol. Y safleoedd hyn yw Pwll Dwyreiniol, Nant Helen (Nant Gyrlais), Selar a Margam (Parc Slip a Chynffig).

Honnir bod y cynllwyn yn cynnwys sefydlu cwmnïau ar Ynysoedd British Virgin ym mherchnogaeth llesiannol terfynol Eric Evans a David Alan Whiteley gyda’r bwriad i deitl rhydd-ddaliad y pedwar safle gael eu trosglwyddo o Celtic Energy i’r cwmnïau BVI, gan ryddhau darpariaethau a wnaethpwyd yng nghyfrifon blynyddol Celtic Energy mewn perthynas ag atebolrwydd ariannol i adfer y safleoedd a bod hyn wedi ei wneud er budd i’r cynllwynwyr.
 
Nodiadau i olygyddion:

  1. Derbyniwyd yr achos ar gyfer ymchwiliad gan y Swyddfa Twyll Difrifol ym mis Ionawr 2011.
  2. Oherwydd bod yr achos yn mynd rhagddo, mae rheol atebolrwydd llym Deddf Dirmyg Llys 1982 nawr yn gymwys.
  3. Ar yr adeg berthnasol roedd Richard Walters a Leighton Humphreys yn Gyfarwyddwyr Celtic Energy Limited yng Nghaerffili ac roedd y tri diffynnydd arall yn gyfreithwyr.