Rydym yn defnyddio cwcis ar ein gwefan. Trwy barhau i bori ar ein gwefan, rydych yn cytuno i ni ddefnyddio cwcis. Mwy o wybodaeth am gwcis Cuddio

Cyhuddo pum person yn achos twyll safleoedd cloddio yn Ne Cymru

24 Ionawr, 2013 | Eitemau newyddion

Heddiw, cyhuddwyd pum person o gynllwynio i dwyllo mewn perthynas â gwerthu pedwar safle glo brig yn Ne Cymru. Y diffynyddion yw:

  • Eric Evans (67 oed) o’r Fenni, Sir Fynwy
  • Alan Whiteley (oed) o Ben-y-bont ar Ogwr, Morgannwg Ganol
  • Frances Bodman (30 oed) o Ben-y-bont ar Ogwr, Morgannwg Ganol
  • Richard Walters (32 oed) o Ben-y-bont ar Ogwr, Morgannwg Ganol
  • Leighton Humphreys (38 oed) o Gaerdydd, De Morgannwg

Bydd y diffynyddion yn ymddangos yn Llys Ynadon Westminster ar ddydd Mercher 30 Ionawr.

Bu iddynt gael eu cyhuddo yng Ngorsaf Heddlu Bae Caerdydd o gynllwynio i dwyllo Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell Nedd Port Talbot, Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Cyngor Sir Powys a’r Awdurdod Glo drwy effeithio’n fwriadol ar eu gallu i orfodi rhwymedigaethau yn effeithiol i adfer safleoedd glo brig fel cefn gwlad agored a/neu ar gyfer ddefnydd amaethyddol. Y safleoedd hyn yw Pwll Dwyreiniol, Nant Helen (Nant Gyrlais), Selar a Margam (Parc Slip a Chynffig).

Honnir bod y cynllwyn yn cynnwys sefydlu cwmnïau ar Ynysoedd British Virgin ym mherchnogaeth llesiannol terfynol Eric Evans a David Alan Whiteley gyda’r bwriad i deitl rhydd-ddaliad y pedwar safle gael eu trosglwyddo o Celtic Energy i’r cwmnïau BVI, gan ryddhau darpariaethau a wnaethpwyd yng nghyfrifon blynyddol Celtic Energy mewn perthynas ag atebolrwydd ariannol i adfer y safleoedd a bod hyn wedi ei wneud er budd i’r cynllwynwyr.
 
Nodiadau i olygyddion:

  1. Derbyniwyd yr achos ar gyfer ymchwiliad gan y Swyddfa Twyll Difrifol ym mis Ionawr 2011.
  2. Oherwydd bod yr achos yn mynd rhagddo, mae rheol atebolrwydd llym Deddf Dirmyg Llys 1982 nawr yn gymwys.
  3. Ar yr adeg berthnasol roedd Richard Walters a Leighton Humphreys yn Gyfarwyddwyr Celtic Energy Limited yng Nghaerffili ac roedd y tri diffynnydd arall yn gyfreithwyr.