SFO - Serious Fraud Office

Brwydro yn erbyn twyll a llygredd mawr

Ein nod yw diogelu cymdeithas rhag twyll troseddol bwriadol, helaeth a allai fygwth hyder y cyhoedd yn y system ariannol. Rydyn ni'n ymchwilio i dwyll a llygredd sy'n gofyn am ein harbenigedd ymchwiliol a phwerau arbennig i gael ac asesu tystiolaeth i erlyn twyllwyr, rhewi asedau a rhoi iawndal i ddioddefwyr yn llwyddiannus.

Latest news

22 July 2014

Bruce Hall sentenced to 16 months in prison

Bruce Hall was today sentenced to 16 months in prison for conspiracy to corrupt, in relation to contracts for the supply of goods and services to a Bahraini company, Aluminium Bahrain B.S.C. (Alba).  Mr Hall served ...

View our latest press releases

SFO Speeches

 

1 July 2014

Ben Morgan speech to UK Aerospace and Defence Industry seminar

 

Speaker: Ben Morgan (Joint Head of Bribery and Corruption)

 

Seminar: DPAs and the UK Aerospace and Defence Industry

 

Giving us information in confidence

SFO Confidential

Have you got information about serious or complex fraud or corruption?  Then please contact us at SFO CONFIDENTIAL.