SFO - Serious Fraud Office

Brwydro yn erbyn twyll a llygredd mawr

Ein nod yw diogelu cymdeithas rhag twyll troseddol bwriadol, helaeth a allai fygwth hyder y cyhoedd yn y system ariannol. Rydyn ni'n ymchwilio i dwyll a llygredd sy'n gofyn am ein harbenigedd ymchwiliol a phwerau arbennig i gael ac asesu tystiolaeth i erlyn twyllwyr, rhewi asedau a rhoi iawndal i ddioddefwyr yn llwyddiannus.

Latest news

04 August 2014

Four sentenced for role in Innospec corruption

Four men were today sentenced for their roles in bribing state officials in Indonesia and Iraq, following a Serious Fraud Office investigation into Associated Octel Corporation (subsequently renamed Innospec). Dennis ...

View our latest press releases

Pension Scams

Please see a press release on "Pension scams - a lifetime's savings lost in a moment" for more information.


Have you got information about serious or complex fraud or corruption? 

Then please contact us at SFO CONFIDENTIAL.