SFO - Serious Fraud Office

Brwydro yn erbyn twyll a llygredd mawr

Ein nod yw diogelu cymdeithas rhag twyll troseddol bwriadol, helaeth a allai fygwth hyder y cyhoedd yn y system ariannol. Rydyn ni'n ymchwilio i dwyll a llygredd sy'n gofyn am ein harbenigedd ymchwiliol a phwerau arbennig i gael ac asesu tystiolaeth i erlyn twyllwyr, rhewi asedau a rhoi iawndal i ddioddefwyr yn llwyddiannus.

Latest news

19 September 2014

Statement: Innospec judgement

We are pleased that convictions against two of the defendants, Dennis Kerrison and Miltiades Papachristos in the Innospec bribery case have been upheld by the Court of Appeal today.  The Court of Appeal has however ...

View our latest press releases

Pension Scams

Please see a press release on "Pension scams - a lifetime's savings lost in a moment" for more information.


Have you got information about serious or complex fraud or corruption?

Then please contact us at SFO CONFIDENTIAL.