SFO - Serious Fraud Office

Brwydro yn erbyn twyll a llygredd mawr

Ein nod yw diogelu cymdeithas rhag twyll troseddol bwriadol, helaeth a allai fygwth hyder y cyhoedd yn y system ariannol. Rydyn ni'n ymchwilio i dwyll a llygredd sy'n gofyn am ein harbenigedd ymchwiliol a phwerau arbennig i gael ac asesu tystiolaeth i erlyn twyllwyr, rhewi asedau a rhoi iawndal i ddioddefwyr yn llwyddiannus.

Latest news

14 April 2014

Boiler Room fraudster sentenced

John Laurence Curtin was today sentenced to 3 years' imprisonment at Southwark Crown Court for his part in a£4 million boiler room fraud. Curtin, an Irish National, (DoB 09/02/1976) was one of five conspirators convicted ...

View our latest press releases

SFO Speeches

 

26th March 2014

Corporate criminal liability and Deferred Prosecution Agreements

 

Speaker: Alun Milford (SFO - General Counsel)

 

Annual Employed Bar Conference

 

Giving us information in confidence

SFO Confidential

Have you got information about serious or complex fraud or corruption?  Then please contact us at SFO CONFIDENTIAL.