SFO - Serious Fraud Office

Brwydro yn erbyn twyll a llygredd mawr

Ein nod yw diogelu cymdeithas rhag twyll troseddol bwriadol, helaeth a allai fygwth hyder y cyhoedd yn y system ariannol. Rydyn ni'n ymchwilio i dwyll a llygredd sy'n gofyn am ein harbenigedd ymchwiliol a phwerau arbennig i gael ac asesu tystiolaeth i erlyn twyllwyr, rhewi asedau a rhoi iawndal i ddioddefwyr yn llwyddiannus.

Latest news

31 July 2014

The Serious Fraud Office and Robert Tchenguiz announce settlement of civil claims

Further to its announcement on 25 July 2014 of a settlement with Mr Vincent Tchenguiz and his business interests, the Serious Fraud Office announces that it has now settled the remaining civil damages claims brought by Mr ...

View our latest press releases

Pension Scams

Please see a press release on "Pension scams - a lifetime's savings lost in a moment" for more information.


Have you got information about serious or complex fraud or corruption? 

Then please contact us at SFO CONFIDENTIAL.