SFO - Serious Fraud Office

Brwydro yn erbyn twyll a llygredd mawr

Ein nod yw diogelu cymdeithas rhag twyll troseddol bwriadol, helaeth a allai fygwth hyder y cyhoedd yn y system ariannol. Rydyn ni'n ymchwilio i dwyll a llygredd sy'n gofyn am ein harbenigedd ymchwiliol a phwerau arbennig i gael ac asesu tystiolaeth i erlyn twyllwyr, rhewi asedau a rhoi iawndal i ddioddefwyr yn llwyddiannus.

Latest news

20 November 2014

Three convicted in JJB trial

Three individuals were today convicted at Southwark Crown Court as part of the Serious Fraud Office's investigation into JJB Sports plc (JJB). Christopher Ronnie, a former Chief Executive of JJB, was convicted alongside ...

View our latest press releases

Speeches

17 November 2014

Stuart Alford QC: Enforcing the UK Bribery Act - The UK Serious Fraud Office's Perspective


SFO Confidential

Have you got information about serious or complex fraud or corruption?

Then please contact us at SFO CONFIDENTIAL.

Current Scams

If you receive a communication that purports to be from us, but which you find suspicious, please forward to alerts@sfo.gsi.gov.uk.


2014 Civil Service People Survey

The 2014 Civil Service People Survey has been published today, 20th November - SFO results.