SFO - Serious Fraud Office

Brwydro yn erbyn twyll a llygredd mawr

Ein nod yw diogelu cymdeithas rhag twyll troseddol bwriadol, helaeth a allai fygwth hyder y cyhoedd yn y system ariannol. Rydyn ni'n ymchwilio i dwyll a llygredd sy'n gofyn am ein harbenigedd ymchwiliol a phwerau arbennig i gael ac asesu tystiolaeth i erlyn twyllwyr, rhewi asedau a rhoi iawndal i ddioddefwyr yn llwyddiannus.

Latest news

29 October 2014

Tesco investigation

The SFO confirmed today that the Director has opened a criminal investigation into accounting practices at Tesco plc.   Notes to Editors: As our investigation is underway we cannot provide further details at this ...

View our latest press releases

Speeches

23 October 2014

David Green CB QC speech to the Pinsent Masons Regulatory Conference


SFO Confidential

Have you got information about serious or complex fraud or corruption?

Then please contact us at SFO CONFIDENTIAL.

Current Scams

If you receive a communication that purports to be from us, but which you find suspicious, please forward electronic communications to alerts@sfo.gsi.gov.uk.


Pension Scams

Please see a press release on "Pension scams - a lifetime's savings lost in a moment" for more information.