SFO - Serious Fraud Office

Brwydro yn erbyn twyll a llygredd mawr

Ein nod yw diogelu cymdeithas rhag twyll troseddol bwriadol, helaeth a allai fygwth hyder y cyhoedd yn y system ariannol. Rydyn ni'n ymchwilio i dwyll a llygredd sy'n gofyn am ein harbenigedd ymchwiliol a phwerau arbennig i gael ac asesu tystiolaeth i erlyn twyllwyr, rhewi asedau a rhoi iawndal i ddioddefwyr yn llwyddiannus.

Latest news

07 October 2014

LIBOR manipulation: banker pleads guilty to conspiracy to defraud

A senior banker from a leading British bank pleaded guilty at Southwark Crown Court on 3 October 2014 to conspiracy to defraud in connection with manipulating LIBOR. This arises out of the Serious Fraud Office investigations ...

View our latest press releases

Speeches

15 October 2014

Alun Milford's speech to the Global Investigations Summit


SFO Confidential

Have you got information about serious or complex fraud or corruption?

Then please contact us at SFO CONFIDENTIAL.

Current Scams

If you receive a communication that purports to be from us, but which you find suspicious, please forward electronic communications to alerts@sfo.gsi.gov.uk.


Pension Scams

Please see a press release on "Pension scams - a lifetime's savings lost in a moment" for more information.